Biodivers boeren

Blije bodem, blije beesten, blije boeren

Om de Nederlandse biodiversiteit te behouden, moeten de leefgebieden aantrekkelijk blijven voor wilde planten en dieren. Samen met onze helden kunnen wij hier bij Landmarkt op onze eigen manier een steentje aan bijdragen. Maar wat heeft het voedsel op je bord te maken met de hoeveelheid aan soorten dieren en planten die leven op aarde? Meer dan je denkt!

Biodiversiteit mag dan misschien klinken als een super ingewikkeld en gecompliceerd begrip, maar het is simpeler dan je denkt. Eigenlijk draait het gewoon om alle verschillende dingen die leven op deze planeet. Dus alle verschillende soorten dieren, planten, maar ook schimmels, micro-organismen en zelfs hele ecosystemen.

Dat biodiversiteit belangrijk is, weten wij maar al te goed. Zo zorgen allerlei insecten voor de bestuiving van ons voedsel, maar liefst 80% van alle voedselgewassen heeft bestuiving nodig. Denk aan komkommer- en tomatenplanten, maar ook de appels van boer Erik en aardbeien van onze held Jan Scholman. Ook de lucht die je ademt, het water dat je drinkt en nog talloze andere levensbehoeftes zouden allemaal niet beschikbaar zijn zonder biodiversiteit. Het is eigenlijk net een blokkentoren. De steentjes samen vormen het bouwwerk. Als je daar te veel steentjes uithaalt, valt de toren om. Zonder plankton geen vis, zonder bloemen geen bijen, zonder bijen geen bloemen en dus ook geen groente en fruit. Al het leven is afhankelijk van ander leven. 😃

Stel je voor, als er te veel soorten of ‘steentjes’ verdwijnen, raakt het hele evenwicht van slag. Soorten hebben ’t zwaar door het verlies van hun leefgebied, de klappen van klimaatverandering en de opmars van plastic in ons milieu. Dat willen we natuurlijk niet! Daarom gaan we samen voor een blije bodem, blije beesten en blije boeren.

Hoe zetten onze helden zich in voor biodiversiteit?

Wilderland:

“De meeste kruidenthee die wij drinken kan je gewoon in Nederland laten groeien. Toch komt bijna alle kruidenthee die in de winkels ligt uit het buitenland, vaak zelfs van buiten Europa. Dus waarom niet in Nederland hier mee aan de slag? Door onze (on)kruiden in te zaaien op de randen van bestaande akkers en weilanden, creëren we weer kansen voor leven, zoals bijen en vlinders. Zo herstellen we samen met boeren de biodiversiteit in Nederland.”

Palmesteyn:

“In de wei van Palmesteyn vind je geen stroomdraad, oude bomen omzomen de stukken land. Zo blijven de koeien binnen en kunnen ze beschutting zoeken. In het weiland groeit er niet alleen gras maar allerhande kruid en klavertjes. Dat is goed voor de insectenpopulatie maar ook voor de koeien. Ze eten een stuk gevarieerder waardoor ze vitaler zijn maar ook beter vlees produceren.”

Boeren van Amstel:

‘’Vrijwel overal in Nederland verdwijnen weidevogels. Dankzij de inspanningen van de Boeren van Amstel hoor je in Amstelland nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. De boeren maaien bijvoorbeeld grote delen van hun land pas na het broedseizoen. Met de zuivel van de Boeren van Amstel kunnen we samen iets extra’s doen voor de vogels en de natuur van Amstelland.’’

Alle kleine beetjes helpen, wat kan je zelf doen?

  • Vergroen je omgeving. Maak je tuin of balkon zo groen mogelijk en plant wilde bloemen. Zo voed je insecten en zorg je voor nieuwe leefomgeving voor deze beestjes.
  • Maak een composthoop, door groente-, fruit- en tuinafval op een plek in je tuin te verzamelen. Hier kunnen veel dieren en insecten leven die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Plus: je hebt een gratis bodemverbeteraar voor je tuin!
  • Neem je eigen herbruikbare Landmarkt boodschappentas mee naar de winkel. Een zwervend plastic tasje kan bijvoorbeeld in de zee belanden en stukjes plastic worden opgegeten door kleine beestjes, die uiteindelijk weer in vis terecht kunnen komen. Dit is dus schadelijk voor de dieren en dus voor de biodiversiteit.